Sample Page

previous arrow
next arrow
Slider

За нас

Ние сме современа организација со долга традиција. Се стремиме кон бескомпромисен квалитет на сите наши услуги, преку континуирана имплементација на најновите технологии ,притоа постојано вложувајќи во развивање и унапредување на нашите вработени. Настојуваме да се издвоиме себе си преку постојано создавање на дополнителна вредност за нашите членови и корисници

Контакт

Центар за возила ПРВА Прилеп Д.О.О.
ул. Александар Македонски ББ. Прилеп
Телефон: 048/434 294
Емаил: info@cvpp.com.mk