За нас

Ние сме современа организација со долга традиција. Се стремиме кон бескомпромисен квалитет на сите наши услуги, преку континуирана имплементација на најновите технологии ,притоа постојано вложувајќи во развивање и унапредување на нашите вработени. Настојуваме да се издвоиме себе си преку постојано создавање на дополнителна вредност за нашите членови и корисници

Центар за возила Прва Прилеп е трговско друштво за технички испитувања и анализа на возила односно станици за технички преглед и регистрација на моторни и приклучни возила во Р.Македонија. Станиците се лоцирани во Прилеп и Крушево и ги исполнуваат сите национални и меѓународни стандарди за вршење технички преглед на сите видови возила. Покрај овие услуги станиците нудат и голем број на други услуги со кои можете да се информирате од нашата веб-страница

Центар за возила Прва Прилеп со комплетна професионалност и беспрекорност е подготвена да одговара на сите ваши потреби и барање во областа на моторните возила и сообраќајот. Станиците се составени од врвни професионалци кои со својната целосна компетентност во секој момент се подготвени да одговорат на вашите потреби.

Секогаш со вас
Центар за возила Прва Прилеп
Станици за технички преглед

20180827_100114
ISO Сертификат